เฟอร์นิเจอร์

เสียงไถ่และบุตร1952 เราให้บริการครบวงจรตั้งแต่ ออกแบบงานตกแต่งบ้านและสำนักงาน ออกแบบติดตั้งผ้าม่าน รับผลิตทำเฟอร์นิเจอร์ตามแบบ รวมถึงดูแลปรับปรุงซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ชิ้นสำคัญของคุณ ครบคลุมตั้งแต่การบริการวัดพื้นที่หน้างาน แนะนำให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ติดตามรายงานผลความคืบหน้างานของลูกค้าให้ทราบเป็นระยะตลอดจนจบผลงาน บริการจัดส่งสินค้าให้ถึงที่หมายตามวันและเวลาที่ลูกค้าสะดวก “เพราะความพึงพอใจของลูกค้า คือ เป้าหมายของเรา”