หัวรางม่าน

การติดตั้งผ้าม่านนั้น รางผ้าม่าน ถือเป็นโครงสร้างหลักที่ใช้เพื่อยึดเกาะตัวม่านกับโครงสร้างของตัวบ้านติดตั้งที่เหนือขอบประตูหน้าต่าง หรือฝ้าเพดาน โดยปกติจะนิยมเลือกใช้ แบบรางเดี่ยว หรือแบบรางคู่ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรูปแบบในการใช้งานเป็นสำคัญ นอกจากรางม่านโชว์รูปแบบต่างๆ ที่เสียงไถ่และบุตร1952 ยังมีอุปกรณ์ ”หัวรางม่าน” ให้เลือกใช้ได้หลายดีไซน์หลายวัสดุอีกด้วย

ในมุมมองนักออกแบบตกต่างบ้าน การวางรางม่านให้เหมาะสมสามารถช่วยสร้างมิติที่สมดุลของพื้นที่ด้วยเส้นขนานของรางม่าน รางม่านจึงเป็นองค์ประกอบที่สามารถช่วยปรับเปลี่ยนพื้นที่ผนังพร้อมทั้งช่วยบอกระยะและขนาดของหน้าต่าง หรือแม้แต่ขนาดความกว้างของแต่ละกำแพงนั้นๆ ได้อีกด้วย